Agile & Exploratory Testing

Flexibel. Dat is het sleutelwoord bij Agile. En dat geldt dus ook voor de Agile tester. Agile projecten komen steeds vaker voor en vroeg of laat kom je er als tester dus ook mee in aanraking. Van testers wordt verwacht dat zij hun testkennis en kunde gaan toepassen in een agile omgeving. Daarbij krijg je te maken met typische agile practices zoals iteratief ontwikkelen, time-boxing, stand-up meetings, continuous integration, test driven development en vroegtijdige validatie. En dat is toch net even anders dan het ‘traditionele’ testen volgens een waterval model.

Deze training zal geheel in het teken staan van het testen binnen een snelle en veranderende Agile ontwikkelomgeving. Er wordt uitleg gegeven wat Agile testen precies inhoudt en hoe het verschilt met het ‘traditioneel’ testen. Ook worden samenwerkingstechnieken besproken, zal er uitleg gegeven worden over Exploratory- en Session-based testing en gaan we in op de automatisering van Agile testen. Tenslotte wordt er aandacht besteedt aan Agile inspecties.

Aan het einde van de training heb je een indruk van:

  • de basis van Agile en Exploratory testing;
  • de voorwaarden die nodig zijn om succesvol met Agile testen aan de slag te gaan;
  • de nieuwe manieren van software testen;

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor:

  • Testteam leiders
  • Testcoördinatoren
  • Software testers
  • QA/Test managers
  • Project managers
  • Ontwikkelaars
  • Functioneel- en/of applicatie beheerders

Van de deelnemers aan de training wordt verwacht dat ze enige ervaring hebben in het testvak.

Dagindeling

We beginnen de training met de uitleg over Agile ontwikkelen en wat de rol van het testen daarbinnen is. De voor- en nadelen worden besproken en ook het testen zonder documentatie komt aan bod. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de verschillende Agile ontwikkelmethodes. eXtreme Programming, Scrum en Lean Development zijn een aantal voorbeelden. Na de lunch een korte workshop over samenwerken. Het succes van een Agile project is erg afhankelijk van een goede samenwerking. Tenslotte zal het onderwerp Exploratory testing de dag afsluiten. Exploratory testing is een hulpmiddel om zonder goede documentatie (requirements en/of ontwerpen) toch gestructureerd de testen op te zetten.