Masterclass Agile Testing  

Testers moeten steeds vaker functioneren in Agile/Scrum-projecten. In deze training worden de belangrijkste kenmerken van een Agile/Scrum- project uitgelegd, zoals het iteratieve karakter en de focus op het resultaat voor de gebruikers. De bekende aanpakken voor gestructureerd testen hebben in hoge mate het karakter van het volgen van een blauwdruk; het bepalen of de software conform de van tevoren vastgelegde eisen is gemaakt. Agile stelt hier een flexibelere manier van testen tegenover, die overigens veel van de bestaande testmethodieken overneemt.

De wereld van softwareontwikkeling verandert snel. Steeds meer organisaties werken volgens de Agile of Scrum-aanpak. Daarbij staan flexibiliteit en samenwerking centraal. Dit betekent veel voor de tester. Niet alleen moet de tester nieuwe kennis en inzichten opdoen maar zich vooral een andere houding aanleren. Gedrag is cruciaal bij het werken in en met Agile teams.

Testen is een belangrijk onderdeel van Agile softwareontwikkeling. Het succes van agile methoden heeft de noodzaak van effectief en efficiënt testen onder de aandacht gebracht en agile projectmanagement heeft de rol van testers grondig veranderd. Wat is de nieuwe rol van de tester in Agile en Scrum omgevingen? Welke kennis van het quality vakgebied is nodig? Wat verandert er aan de testaanpak? De omgang met de gebruikers? Daar gaat deze training over.

Resultaat

Na afloop van de Agile Testing training kunt u functioneren als Agile-teamlid belast met testen. U kan een adequate testaanpak en -planning maken in een Agile omgeving. U begrijpt beter de problemen en wensen van de bij het project betrokken gebruikers en weet daar met de Agile aanpak op in te spelen.

Voor wie

De Agile Testing training is geschikt voor testers, test-coördinatoren, leden van Agile ontwikkelteams of scrumteams, scrum-managers, scrum product owners of developers.

Voorkennis

  • Kennis van en ervaring met testen
  • Basis IT kennis is een pre

Inhoud

Wat is de rol van een tester in agile trajecten? Wat is de toegevoegde waarde van aan testspecialist in een Agile Team? Wat betekent het eigenlijk om de rol van agile testing uit te voeren? Onze training geeft u antwoorden op dit soort vragen. In de training bekijken we wat agile testing eigenlijk is. Dit doen we aan de hand van voorbeelden en praktijkcasussen. U leert welke testen wanneer nodig zijn en welke tools of methoden kunnen helpen. In de training bekijken we softwareontwikkeling vanuit het gezichtspunt van een tester. We gaan daarbij in op de zeven belangrijkste succesfactoren van agile testing. We kijken daarbij ook naar hoe testers en testmanagers in een agile team passen en welke eigenschappen een Agile tester moet hebben. De overgang van een traditionele naar agile aanpak staat centraal. Verder komt aan de orde hoe je goed kan testen in korte iteraties en wat de rol van testen is om succesvolle iteraties te krijgen. Veranderingen roepen weerstanden op; wat kan je doen aan weerstanden tegen de bij Agile zo belangrijke testautomatisering?


Opbouw en duur

De Agile Testing training bestaat uit een blok van 2 aaneengesloten dagen. Alle dagen duren van 9:30 tot 17:00 uur.