ISTQB Foundation in Software Testing  

Deze driedaagse training, volledig gebaseerd op ISTQB®, heeft tot doel om professionals praktische kennis over de fundamenten van testen bij te brengen. Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de onderwerpen:

 • testprincipes & standaarden
 • testmanagement
 • testfasering
 • statische- en dynamische testtechnieken (o.a. white-box, black-box)
 • testtools

De training is een voorbereiding op het examen “ISTQB Foundation Certificate in Software Testing” en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB zijn gesteld.

Uw profiel

Deze training betreft een basistraining testen en is geschikt voor iedereen die te maken heeft met testen en meer over de concepten van testen wil weten. Maar ook voor IT professionals die zich in het testvak willen ontwikkelen, zoals o.a. projectmanagers, kwaliteitsmanagers, business analisten en management consultants. Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze training.


Professioneel en praktijkgericht

In deze professionele en praktijkgerichte training komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Fundamenten van testen

 1. Testprincipes
 2. Testproces
 3. Psychologie en onafhankelijkheid van testen

2. Testen en ontwikkelmethoden

 1. Systeemontwikkelmodellen
 2. Testsoorten en -typen
 3. Onderhoudstesten

3. Statische technieken

 1. Review proces
 2. Statische code-analyse

4. Test ontwerp technieken

 1. Black box testtechnieken
 2. White box testtechnieken
 3. Ervaringstesttechnieken

5. Testmanagement

 1. Organisatie
 2. Planning en begroting
 3. Voortgang en monitoring
 4. Configuratiemanagement
 5. Risico analyse
 6. Incidentmanagement

6. Tools

 1. Type testtools
 2. Implementatie van tools

Examen ISTQB® Foundation in Software Testing

Deze training bereidt u voor op het officiële examen ISTQB® Foundation in Software Testing. Het examen kan optioneel worden afgelegd.