Organisatieontwikkeling

Workshop Creatieve Baanontwikkeling (dagdeel)

Een oefening in het vinden van individueel potentieel en benutten van de kracht van netwerken. Een analyse van sterke en zwakke kanten hoort hier ook bij.

Workshop Denkhoeden (dagdeel)

Deze techniek is ontwikkeld door Edward de Bono en gaat uit van het idee dat mensen vaak geneigd zijn problemen steeds op eenzelfde manier te benaderen. Door de denkhoeden te gebruiken, word je gedwongen om het probleem ook eens van een andere kant te bekijken.

Wij bieden een erg leuke en creatieve benadering van deze techniek waarbij wij sturen op teamontwikkeling op basis van verschillen en individuele kwaliteiten. Daarnaast leren wij je de techniek toe te passen om zo samen tot een goed besluit te komen. Wij leren je om vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstelling of probleem kijken.

Oplossingscirkels

Leren luisteren en stapsgewijs oplossen van problemen (dagdeel)

PATH planning (gebaseerd op Senge/lerende organisatie) (1 dag)

Het maken van een individueel of teamplan. Beschrijven van visie, normen en doelen. Analyse van netwerk en stapsgewijs opzetten van strategie voor verandering of bewerkstelligen doelstelling.

Persoonlijke coaching

Hoe haal ik meer plezier uit mijn werk? Wat zijn eigenlijk mijn talenten en hoe zet ik deze optimaal in? In welke functie, rol en werkomgeving kan ik nog meer tot mijn recht komen?