Professional Scrum Master I

De tweedaagse training Professional Scrum Master (PSM I) is de training ter voorbereiding op het officiële examen van Scrum.org. Scrum is een raamwerk voor Agile management van softwareontwikkeling. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams, die in korte sprints (iteraties) werkende software opleveren. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden.

Deze training gaat specifiek in op de rol van de Scrum Master en het team, maar is ook zeer interessant voor alle betrokkenen bij softwareontwikkeling op basis van het Scrum framework. Er is geen specifieke voorkennis nodig. Het is wel gewenst dat de deelnemer beschikt over enige kennis van systeemontwikkeling, projectmanagement en het opstellen van software requirements en acceptatiecriteria.

Training

De training kenmerkt zich m.n. door de praktijk opdracht met Lego® Mindstorms, dat een rode draad vormt tijdens de training. Een gezonde afwisseling van theorie en praktijkopdrachten maken deze training levendig en anders dan een gemiddelde training. Tijdens de training wordt in teamverband een case volbracht, waarbij alle aspecten van het scrum framework de revue zullen passeren, en waar samenwerking een centraal thema vormt. Hierbij zullen de aspecten waar een scrum master op moet letten, en wat er verwacht wordt van een scrum master, extra aandacht verdienen.

Uw profiel

Deze training is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in of betrokken bij softwareontwikkeling op basis van Scrum en een must voor diegenen die de rol van Scrum Master daarbinnen (gaan) vervullen.

Professioneel en praktijkgericht

In deze professionele en praktijkgerichte training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • What is scrum?
  • Scrum framework
  • Scrum Events
  • Scrum Roles
  • Scrum Artifacts
  • Project- en Sprint Performance Measurement
  • Scrum variations

Examen PSM I scrum.org

Deze training bereidt je geheel voor op het examen Professional Scrum Master I zoals dat op scrum.org wordt aangeboden.


Duur

2 dagen

Mail ons