Professional Scrum Product Owner I  

Deze tweedaagse training Professional Scrum Product Owner (PSPO I) is de training ter voorbereiding op het officiële examen van scrum.org. Scrum is een raamwerk voor Agile management van softwareontwikkeling. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams, die in korte sprints (iteraties) werkende software opleveren. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden.

Deze training gaat specifiek in op de rol van de Product Owner en leert hoe de return on investment (ROI) te maximaliseren en de total cost of ownership (TCO) te optimaliseren van uw softwareproducten en -systemen.

Training

Deze training kenmerkt zich door theorie met praktijkopdrachten. Je leert de waarde van de huidige systemen te optimaliseren en hoe requirements te ordenen om nog beter te kunnen reageren op veranderende inzichten in o.a. de markt. Deze Scrum training leert de studenten de technieken en principes om met succes de rol van Product Owner in te vullen.

Uw profiel

Deze training is geschikt voor iedereen die betrokken is vanuit de business bij software ontwikkeling, maar is ook geschikt voor professionals die binnen een organisatie de rol van Product Owner op zich willen nemen. De doelgroep bestaat daarom uit onder meer Product Managers, IT Development managers, project managers of team leaders met verantwoordelijkheid voor delivery van een product of dienst van concept tot eindgebruikers.

Professioneel en praktijkgericht

In deze professionele en praktijkgerichte training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Scrum framework & principes Wat is scrum en wat zijn de kernprincipes?
  • Scrum rollen, -events en –artifacts Hoe is scrum opgebouwd, en hoe ziet het framework er inhoudelijk uit?
  • Value driven development Waarde toevoegen voor onze klant is key in scrum, waarom en hoe kan je dit aanpakken?
  • Product Management Hoe past de product lifecycle in het scrum framework?
  • Managing requirements Hoe gaat u om met het beheren en prioriteren van veranderende requirements?
  • Planning Releases/Lean Planning Hoe gaat u om met planning, omdat scrum geen lange termijn planning kent?

Voorbereiding

Om optimaal voorbereid te zijn op deze training adviseren we vooraf aan de training de scrumguide (www.scrumguides.org) door te nemen.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis nodig. Het is wel gewenst dat de deelnemer beschikt over enige kennis van productontwikkeling, productmanagement en het opstellen van software requirements en acceptatiecriteria.

Examen PSPO I scrum.org

Deze training bereidt je geheel voor op het examen Professional Scrum Product Owner I zoals dat op scrum.org wordt aangeboden.

Duur

2 dagen