De Nederlandse Energiemarkt – Academy Avond

De energiemarkt is van groot belang voor Nederland en de Nederlandse economie. Het is dan ook belangrijk dat de markt goed wordt gereguleerd en gecontroleerd. Tijdens de Academy Avond van april 2023 bespraken we de verschillende aspecten van de Nederlandse energiemarkt, zoals de verantwoordelijkheid voor de marge van Electra en Gas, impactanalyses van veranderingen, ontwikkelingen in de markt en interne veranderingen, proces-, modellen- en data kwaliteitsverbetering en het Project Green Field Model (Vertex).

De Nederlandse energiemarkt is gereguleerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM is verantwoordelijk voor het toezicht op de energiebedrijven en hun activiteiten. Eén van de belangrijkste taken van de ACM is het toezicht op de marge van Electra en Gas. Dit houdt in dat de ACM controleert of de energiebedrijven hun winst en verlies op een correcte manier verantwoorden en of hun balans in evenwicht is.

Financiële impactanalyses van veranderingen
Veranderingen in de energiemarkt kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de energiebedrijven en de consumenten. Daarom is het belangrijk om de financiële impact van veranderingen te analyseren voordat deze worden doorgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan veranderingen in wet- en regelgeving, nieuwe tarieven, veranderingen in de marktstructuur, etc.

Ontwikkelingen in de markt en interne veranderingen verwerken in de modellen
De energiemarkt is continu in ontwikkeling. Nieuwe technologieën, veranderingen in wet- en regelgeving en veranderingen in de marktstructuren hebben grote impact op de manier waarop de energiemarkt werkt. Het is daarom belangrijk dat de energiebedrijven deze ontwikkelingen in hun modellen verwerken, zodat ze hierop kunnen anticiperen en hun bedrijfsvoering hierop kunnen aanpassen.

Proces-, modellen- en data kwaliteitsverbetering
Om de bedrijfsvoering van energiebedrijven efficiënter en effectiever te maken, is het van belang om de kwaliteit van processen, modellen en data te verbeteren. Door bijvoorbeeld processen te stroomlijnen, modellen te verbeteren en data kwaliteit te verbeteren, kunnen energiebedrijven sneller en beter inspelen op veranderingen in de markt.

Project Green Field Model (Vertex) – nieuwe TOM/nieuw systeem
Het Project Green Field Model (Vertex) is een nieuw systeem dat wordt ontwikkeld om de bedrijfsvoering van energiebedrijven te verbeteren. Het systeem moet ervoor zorgen dat energiebedrijven beter kunnen inspelen op veranderingen in de markt en efficiënter kunnen werken. Het nieuwe systeem wordt momenteel getest en zal naar verwachting in de nabije toekomst worden uitgerold.

Samenwerken?

Benieuwd naar hoe we ook uw organisatie kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.

WIERINGA EN PARTNERS

& CONTACT OPNEMEN

We beantwoorden graag vrijblijvend al je vragen!
Neem gerust contact met ons op!